PŘIPRAVUJEME: Normandie

Kouzelný Mont-Saint-Michel

Snad všechny cesty v Normandii vedou k Mont-Saint-Michel, žulovému kuželu korunovanému gotikou. Více než čtyři miliony návštěvníků ročně jsou ale jistým varováním před takovou popularitou...

Země světa - Normandie - Mont-Saint-MichelOdnikud z celého poloostrova Cotentin se Mont-Saint-Michel, tato kamenná hora se štíhlými věžemi, dramaticky se zdvihající z moře, nezdá být tak blízko jako z vesničky Genêts, kterou od opatství dělí za odlivu jen několik kilometrů bahnité cesty. Od 15. stol. se na ni kromě jiných poutníků vydávaly také tisíce dětí při tzv. procesí pasáčků. Po posledním zastavení v kostele v Genêts se děti scházely na přílivovém ostrůvku Tombelaine a odtud už zamířily přímo k svaté hoře. Ani na zemi, ani v moři – tak se zdá být umístěn kouzelný vrch sv. Michaela vznášející se v mělčině normandského pobřeží, které se už o pár kilometrů západněji mění v pobřeží bretaňské. V rytmu měsíce se vrch stává součástí pevniny a vyrůstaje z šedé žuly, dotýká se tento klášterní hrad zdánlivě nekonečna.
Jedinečným posvátným místem byl skalnatý ostrov již v předkřesťanských dobách, kdy mu říkali Hrobová hora. Na počátku 8. stol. zde Aubert, biskup z Avranches, postavil kapli poté, co se mu zjevil archanděl Michael. Hora se rázem stala cílem poutníků. V roce 966 ji normandský vévoda Richard I. daroval benediktinům, kteří zde založili opatství. Mont-Saint-Michel se stal nejenom důležitým poutním místem, ale i významným centrem vzdělanosti.
Od 11. stol. sloužila hora zároveň jako pevnost, jejíž obranu zajišťovaly nejen hradby, ale také mimořádně silný příliv a odliv v zátoce okolo. Během šesti hodin tu dosahuje rozdíl hladiny až 14 m. V době Johanky z Arku byl Mont-Saint-Michel jediným místem v Normandii, které odolalo náporu Angličanů. Díky tomu, že úspěšně odolával veškerým nepřátelským útokům, stal se Mont-Saint-Michel symbolem národní identity. Už od konce 15. stol. začal ale sloužit také dalšímu účelu – stal se místem, kde byli internováni političtí odpůrci krále. Funkce vězení nabyla podstatně na významu za Velké francouzské revoluce. Klášter byl v roce 1790 zrušen, zato vězení fungovalo až do roku 1863. Od roku 1874 je klášterní hora historickou památkou a v roce 1979 byl Mont-Saint-Michel jako výjimečné dílo gotiky a památka s jedinečnou kombinací přírodních a kulturních prvků zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2019

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace