Londýn 2

Metropole nad Temží na počátku třetího tisíciletí

I pro Londýn platí okřídlené úsloví: „Již staří Římané...“ O tehdejším Londiniu se zmiňuje i Tacitus ve svých Letopisech a datuje jeho vznik do roku 43. Za tři desetiletí tedy metropole nad Temží oslaví dvoutisícileté jubileum. Během té dlouhé doby se však leccos změnilo. Ale ačkoli již Británie nevládne nad vlnami a impérium, nad kterým slunce nezapadá, je dávno zapomenuto, patří Londýn stále k předním světovým metropolím. A v mnoha ohledech je výjimečný. I dnes je jedním z center finančního světa, avšak naštěstí rovněž pro mnohé středobodem kulturním...

.

O Londýnu již byly popsány stohy papíru. Také měsíčník Země světa mu před osmi lety věnoval monotematické číslo. Má 7,5 milionu obyvatel, ale další milion do něj denně dojíždí za prací. Velký Londýn zabírá plochu přes 1580 km2. Nejen počtem obyvatel, ale především svou rozlohou – danou převažující nízkou zástavbou – tak patří k největším evropským velkoměstům. Vytváří se v něm větší hrubý domácí produkt než například v celém Finsku, Řecku, Portugalsku nebo v Irsku. Již před tisícem let se stal hlavním městem Anglie, od roku 1707 je metropolí tehdy vzniklého Spojeného království...

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2010

 

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace