Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko ze všech stran

Pro každého, kdo se hlouběji zajímá o Lichtenštejnsko a chce se o něm dozvědět víc než pouhý výčet historických dat, je naprostou nutností návštěva Lichtenštejnského zemského muzea, které tuto zemi představuje ze všech myslitelných úhlů...

LichtenštejnskoLichtenštejnské zemské muzeum sídlí ve Vaduzu na pěší zóně Städtle, hned vedle zemského sněmu, kde mu od roku 2003 patří dva historické domy s moderní přístavbou. Minulost obou historických domů je pestrá a zajímavá – v jednom už od konce 16. stol. sídlili a úřadovali zemští fojti, resp. místodržící, a v 1. pol. 19. stol. zasedal předchůdce dnešního zemského sněmu, v druhém byl dlouho hostinec a pak v něm 40 let, až do roku 1905, sídlila zemská vláda. Podstatná však není minulost, ale přítomnost. A předesílám hned na úvod: Už dlouho jsem nenavštívil muzeum, které by poskytovalo tolik nejrůznějších informací zasazených do obecnějšího kontextu a ilustrovaných konkrétními exponáty. Časová linka je vždy dovedena až do současnosti – když je třeba řeč o předmětech denní potřeby, uvidíte vystaveny nejstarší nálezy keramiky z 5. tisíciletí př. n. l., nádoby z hrobů z doby bronzové, středověké nádobí i láhev od limonády Alpila, kterou ve 30. letech 20. stol. vyráběl Arnold Thöny v Schaanu. Spíše tradičně než za každou cenu moderně budovaná expozice podává mnohé informace formou textových panelů, jež jsou toliko v němčině. Řešením je bezplatné vypůjčení audioprůvodce, který je k dispozici nejen v němčině, ale i v angličtině, francouzštině a italštině.
Celá expozice je rozdělena do šesti částí. Na pořadí, v němž je zhlédnete, příliš nezáleží. Od pokladny v přízemí domu, v němž je vchod, vás nejprve odešlou do přízemí druhého domu, kde je instalována první část expozice nazvaná „Osídlení“. Další čtyři části jsou pak v 1. a 2. patře obou historických domů a určitě mezi nimi budete různě přecházet, protože domy jsou propojeny a hranice mezi nimi nijak zřetelné. Poslední šestá část věnovaná přírodě pod názvem „Využívání zdrojů – příroda z druhé ruky“ je pak umístěna v 1. patře moderní přístavby...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2016

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace