Lichtenštejnsko

Černá a bílá

V centru Vaduzu, na pěší zóně Städtle, stojí vedle sebe nižší podlouhlý černý kvádr a vyšší, plošně daleko menší bílá kostka. Vzájemně se přitahující a doplňující jednota protikladů, budovy Lichtenštejnského uměleckého muzea a nadace Hilti Art Foundation...

LichtenštejnskoHistorie Lichtenštejnské státní umělecké sbírky začala nenápadně. V roce 1967 daroval Maurice, hrabě von Bendern, státu 10 obrazů. Z hlediska dalšího vývoje šlo trochu paradoxně o díla starých mistrů, mezi nimiž byla jména jako Anthonis van Dyck či Jan Steen. Tento čin se stal popudem ke vzniku státní umělecké sbírky o rok později. Už její první kurátor, Georg Malin, se ale začal záhy orientovat na světové moderní a současné umění. Zprvu na grafiku od konce 19. stol. a posléze na sochařství, které je spolu s různými objekty a instalacemi těžištěm sbírkové činnosti Lichtenštejnského uměleckého muzea dodnes.
Už v 80. letech se plánovala stavba samostatného muzea, tehdy ještě neúspěšně. Až po nástupu nového kurátora sbírky a současného ředitele muzea, Friedemanna Malsche, v roce 1996 se situace změnila. Skupina mecenášů společně s knížecí vládou a obcí Vaduz uskutečnila dlouho vysněný plán – černý kvádr byl v srpnu 2000 předán Lichtenštejnskému knížectví jako dar k miléniu a o čtvrt roku později se nová budova Kunstmuseum Liechtenstein otevřela veřejnosti.
Muzeum má dvojí roli – slouží jako národní galerie a zároveň i vzdělávací zařízení. „Otevřený pohled je naším mottem, dialog naší metodou, současnost naší kompetencí“ – to je základní krédo, které instituce naplňuje nejen obměňovanými výstavami děl ze svých sbírek, ale také jinými krátkodobými výstavami, individuálními i kolektivními, a spoustou dalších akcí, od přednášek, přes filmové projekce, speciální prohlídky až třeba po prázdninové ateliérové dílny pro děti. Vždycky platí, že návštěvníci jsou rovnocennými partnery – otevřete svoje oči a vstupte do dialogu s uměním, vyzývá je muzeum...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2016

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace