5 - 2008 Krkonoše

Krkonošské laviny

Krkonoše jsou naší nejvýznamnější lavinovou oblastí. Na vzniku lavin se podílí několik faktorů – především charakter terénu, tedy sklon a expozice svahů a jejich vegetační kryt, dále množství a charakter sněhových srážek, které na daných svazích vytvářejí sněhovou pokrývku. Její vlastnosti jsou ovlivněny větrem, teplotou vzduchu a slunečním zářením. Přestože jsou popsány sesuvy lavin i na zalesněných svazích, drtivá většina vzniká v pásmu nad horní hranicí lesa, na svazích pokrytých jen nízkou vegetací…

V lavině, která v roce 2006 sjela v karu Malého Stawu, zahynuli dva členové polské horské službyVznik lavin je typický pro horské terény s vyvinutým alpínským, případně subalpínským stupněm a dostatečným množstvím sněhových srážek. Právě tyto stupně jsou v Krkonoších zastoupeny nejlépe ze všech hercynských pohoří Evropy. Významnou úlohu hraje i geografická poloha a klimatické podmínky.
Alpínské pásmo je v Krkonoších vyvinuto ve dvou od sebe vzájemně oddělených oblastech, v nadmořské výšce zhruba od 1250 m. Jde o rozsáhlé náhorní plošiny na Slezském a Českém hřbetu. Na západě je to oblast Pančavské a Labské louky, na východě pak oblast Bílé louky a prameniště Úpy. Na české straně hor najdeme celkem 56 lavinových drah, na polské 51. Asi tři čtvrtiny z nich jsou situovány na závětrných svazích a až na několik výjimek jde o ledovcové nebo nivační kary...

 

Hledáte ubytování v Krkonoších? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace