5 - 2008 Krkonoše

Hory a horáci

Horákem můžeme nazvat pouze toho, kdo v Krkonoších žije trvale. Proto odhlédněme od lovců a sběračů, kteří na svých výpravách tu a tam zavítali do našeho nejvyššího pohoří, o čemž svědčí nepočetné archeologické nálezy především z okolí stezky vedoucí do Novosvětského sedla u Harrachova. Počátky trvalého osídlení musíme hledat až ve vrcholném středověku…

L. Richter, Hamplova bouda, kolorovaná ocelorytina, pol 19. stol.Souvislý pomezní hvozd přestával ve středověku plnit funkci neprostupného ochránce českých hranic. Dokázal to již roku 1110 polský kníže Boleslav Křivoústý, který tudy vpadl do Čech. Poslední Přemyslovci se navíc nemínili od Slezska a Polska izolovat, nýbrž tam začali sami mocensky pronikat. Kdysi lesní pustina tak mohla být pozvolna osídlována a ekonomicky využívána. Hlavní vlna kolonizace zasáhla Krkonoše na přelomu 13. a 14. století. Až do průmyslové revoluce v 19. století bylo rozhodující hospodářskou aktivitou zemědělství, a proto i první stálí obyvatelé hor, přesněji jejich úpatí, byli zemědělci...

 

Hledáte ubytování v Krkonoších? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace