5 - 2008 Krkonoše

Krkonošský národní park

Krkonošská příroda se díky své jedinečnosti stala předmětem zájmu přírodovědců již v poslední třetině 19. století. Cesta od prvních ochranářských iniciativ k vyhlášení národního parku však byla dlouhá a plná překážek. Několik desetiletí trvající snahy řady významných osobností vyvrcholily v květnu 1963 vyhlášením Krkonošského národního parku (KRNAP). V letošním roce si tedy připomínáme 45. výročí jeho existence…

Horské cesty si nelze představit bez rozcestníkůKrkonoše jsou izolovaným ostrůvkem horské přírody. Díky geografické poloze a nadmořské výšce vystupující nad horní hranici lesa (1250–1350 m) byly ve čtvrtohorních ledových dobách významnou biogeografickou křižovatkou. Na ní se setkávaly různé druhy alpínské a arktické fauny a flóry, které byly na ústupu před ledovci rozšiřujícími se sem z jihu i severu. Tato skutečnost spolu s ledovcovou modelací terénu, vznikem karů a vrchovištních rašelinišť dala vzniknout unikátní mozaice krkonošské přírody, která v sobě spojuje prvky severské, středoevropské i alpínské. Odrazem této specifické biogeografické polohy Krkonoš je druhová pestrost jejich vegetace. Od ústupu posledního zalednění v Evropě uplynulo asi 10 000 let...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2008

Hledáte ubytování v Krkonoších? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace