Kampánie

Svůdná krasavice

Kampánie: svůdný kraj po tisíciletí formovaný přírodními živly i lidskou činností, pohádkově krásné území s nejzachovalejšími chrámy starověkého Řecka v Evropě a s okouzlujícím pobřežím, oblíbená oblast římských císařů – pozůstatky jejich luxusních vil lze obdivovat na ostrovech i v okolí Neapole. Z této metropole regionu zase pochází slavná pizza. Nedaleko nejitalštějšího z italských měst se nacházejí Pompeje, výjimečně zachovalé antické město. Krásy Kampánie objevuje v posledních letech také stále více Čechů...

.Překrásnou Kampánii, jeden z 20 italských regionů o rozloze 13 595 km², zabírají z velké části Apeniny. Členité pobřeží Tyrhénského moře s několika slavnými zálivy se táhne v délce 350 km. Leží u něj neméně slavné ostrovy – Capri, Ischia a Procida. Zatímco Capri vzniklo oddělením od Sorrentského poloostrova, další dva ostrovy jsou sopečného původu. Nejnápadnější a nejslavnější připomínkou dávné vulkanické minulosti regionu je stále činný Vesuv, hrozivě a zároveň majestátně se vypínající nad Neapolí. Toto milionové správní centrum Kapmpánie je významným přístavem a po Římu a Milánu třetím nejlidnatějším italským městem.
Nejstarší stopy lidského osídlení v Kampánii pocházejí z neolitu a dokládají je archeologické nálezy zbraní a předmětů osobní potřeby. Od 12. stol. př. n. l. Kampánii postupně osídlovaly indoevropské kmeny následované Féničany a později, od 9. stol. př. n. l., Etrusky.
Mezníkem se ale stal až příchod Řeků. Od řeckého pojmenování Etrusků, Tyrrhénoi, se odvozuje i název Tyrhénského moře. Cílem řeckých kolonistů se v 8. stol. př. n. l. stal nejprve ostrov Ischia. Na mysu Monte Vico založili osadu Pithekusai, první řeckou kolonii v západním Středomoří. Později tak byl pojmenován celý ostrov. Samotný název však zřejmě není řeckého původu, ale vznikl z fénického pithecas e sandes ignem – země plná ohňů...

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2011

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace