Kampánie

Vidět Neapol a...

Metropole jižní Itálie a zároveň hlavní město Kampánie se v průběhu věků stala křižovatkou rozhodujících historických událostí a sama chod dějin mnohokrát ovlivňovala. V roce 1600 byla největším evropským městem. Ostatně atmosféru antické vznešenosti i středověkého bohatství vyzařují zdejší uličky dosud, přestože dřívější nedostižnou nádheru dost výrazně poznamenal zub času. Ačkoli nelze pominout i mnohé stinné stránky, málokteré z měst přiroste návštěvníkovi tak k srdci, jako právě Neapol...

Nejstarší doklady o osídlení Neapole pocházejí už z doby železné. První významnější zprávy však zanechali až Řekové. Dříve, než řečtí kolonisté založili v 8. stol. př. n. l. osadu Kýmé (dnešní Cuma), první řeckou kolonii na italské pevnině vůbec, existovala už na malém ostrůvku Megaris a sousedním kopci (dnešní Pizzofalcone) obchodní osada Parthenopé založená námořníky z Rhodu. Jméno dostalo podle jedné ze Sirén; ano, právě té, které se nepodařilo svou písní přivábit chytrého Odyssea, když se plavil zdejšími vodami. Zklamaná, že hrdinský rek jejím svodům odolal, vrhla se Parthenopé v sebevražedném pokusu do moře.
Když pak Řekové zakládali na západním svahu Vesuvu významné přístavní město, nazvali je Neápolis, Nové město, aby je odlišili od kolonie Parthenopé, pro niž se časem vžilo jméno Palaiopolis, Staré město. Novější město získalo časem takovou proslulost, že do Neapole jezdila římská mládež učit se literatuře, hudbě a rétorice...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2011

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace