Kampánie

Chrámy a paláce kampánského vnitrozemí

Nejkrásnější města leží podle vžité tradice na pobřeží. Proto kroky turistů směřují většinou rovnou k letoviskům a starobylým městům na březích Tyrhénského moře. I městečka ve vnitrozemí však mají co nabídnout. Od krásných a zachovalých řeckých chrámů ve městě Paestum přes královský palác v Casertě až třeba po Trajánův oblouk v Beneventu. Jenomže tato městečka leží stranou hlavních turistických tras, a tak k nim málokdo odbočí. A to je škoda...

.Paestum je římský název města Poseidóniá založeného v 7. stol. př. n. l. Řeky ze Sybaridy na pobřeží Tarentského zálivu a pojmenovaného podle boha moře. Sláva kvetoucí Poseidónie však netrvala dlouho. Už v 5. stol. př. n. l. padla do rukou divokých Lukánů, kteří ji drželi až do příchodu Římanů v roce 273 př. n. l. Ti město znovu obnovili, k původním řeckým chrámům dostavěli fórum, lázně, amfiteátr, další chrámy a jiné významné budovy. Bohužel z nich zbyly jen nepatrné trosky, zatímco starší řecké chrámy vydržely ve velmi dobrém stavu dosud.
Objevil je však teprve v 18. stol. Karel III. Bourbonský, když tu začal budovat silnici, mimochodem užívanou až do současnosti. Dělníci si všimli horních částí nejvyšších budov, které vyčnívaly mezi křovinami z půdy. Z archeologických vykopávek, jejichž oblast je dnes ohraničena mohutnými hradbami o obvodu přibližně 5 km, se vylouply tři takřka dokonale zachovalé dórské chrámy. Jsou považovány za největší z celého řeckého světa, a dokonce za krásnější než chrámy v samotném Řecku. Snad za jejich zachovalost vděčíme souhře několika vcelku nešťastných událostí...

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2011

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace