Jordánsko

Ammán – město mnoha tváří

Ammán, hlavní město Jordánska, je fascinující metropolí plnou kontrastů, kde se snoubí duch starých časů a autentické prostředí městských tržišť, súqů, s moderní architekturou kosmopolitní společnosti. Řetězce mezinárodních restaurací a hotelů, butiky a nákupní centra, umělecké galerie a elegantní vily obklopené zelení na vzdušných rezidenčních předměstích koexistují s tradičními kavárnami, obchůdky, dílnami a bazarovou mentalitou životem kypícího středu města, který představuje jeho historické obchodní zázemí...

AmmánBílé město na pahorcích

Ammán se rozprostírá v kopcovité krajině mezi východní pouští a úrodným údolím Jordánu. Město bylo původně vystavěno na sedmi pahorcích, kterým se říká džabal, dnes se rozrostlo na více než dvacet.
Nad metropolí se tyčí Citadela (Džabal al-Qalʼa), odkud se jeví téměř uniformní bílé a okrové stavby jako obrovské bludiště. Na první pohled se město zdá nepřehledné, rušné a obtížně čitelné. Po několika dnech ale zjistíte, že centrální čtvrti nejsou zas tak daleko od sebe a po důmyslně postavených schodištích se můžete poměrně rychle přesouvat mezi všemi hlavními lokalitami. Pokud jste navštívili Damašek nebo Káhiru, může vám Ammán připadat fádní a historicky ne příliš zajímavý, protože postrádá malebné středověké mešity a umělecké skvosty ukryté v srdci výstavných chánů (městská verze karavanseráje) a bazarů. Když ale dáte městu s jeho pohostinnými obyvateli šanci, objevíte jeho kouzlo a jinakost a budete se rádi vracet. Orientální atmosféra a chaos se tu mísí se západním stylem života. I když je Ammán spíše moderní dynamické velkoměsto, historie z různých dob se vine jeho ulicemi jako zlatá nit.
Většina návštěvníků začíná svoji procházku po městě právě na Citadele. Zorientujete se a naskytne se vám úchvatný pohled na celé město, který je obzvlášť působivý při západu slunce. Pahorek byl osídlen od nejstarších dob a nacházíme zde pozůstatky ze všech období dějin. Kdysi tu prý žili obří lidé, kolem roku 1300 př. n. l. vystřídaní Amónci, kteří vybudovali centrum Raba Amón. Bible o Amónu hovoří na několika místech, například když se ocitl ve válečném konfliktu s izraelským králem Davidem kolem roku 1000 př. n. l. Asi nejzajímavější je Jeremjášovo proroctví; předpověděl, že město bude zničeno ohněm a stane se „stájí pro velbloudy“. Ptolemaios II., nástupce Alexandra Velikého, město obnovil a pojmenoval Filadelfia („město bratrské lásky“). Římané se pak zasloužili o vybudování velkolepých staveb, které můžeme obdivovat dodnes. Z 2. stol. pochází Herkulův chrám stojící na plošině, kde končilo mohutné schodiště, které začínalo ve městě hluboko pod Citadelou. V byzantské době bylo město sídlem biskupství, Umajjovci ho přejmenovali na Ammán a postavili zde palácový komplex, který jen několik let po dokončení poničilo zemětřesení v roce 749. Majestátní vstupní hala byla v roce 1998 nově zastřešena, i když je předmětem sporů, zda stavba v minulosti vůbec disponovala kupolí. V komplexu Citadely je umístěno letité, ale zajímavé archeologické muzeum. V centru Ammánu bylo postaveno moderní Jordánské muzeum (Jordan Museum), které funguje od roku 2014, ale jeho otevírací doba je bohužel velmi omezená...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2019

Obsah košíku

košík je prázdný