Jihozápad USA

Národ Lidí

Původ názvu kmene Navahů není úplně jasný. Patrně je odvozen od jejich území, kterému indiáni z puebel kmene Tewa říkali nava-hu, čímž byla míněna „obdělávaná pole v ústích kaňonů“. Pod tímto názvem hovořili se španělskými dobyvateli o lidech, kteří žili na západ od nich. Španělé název převzali a ve španělské transkripci Navajo se dostal i do angličtiny. Nakonec toto jméno převzali i samotní Navahové a dnes je jejich oficiálním názvem. Ve skutečnosti však sami sebe od nepaměti nazývají výrazem z athabaského jazyka Diné – Lidé...

Národ Lidí - NavahovéDlouhý pochod

Navahové obývají největší indiánskou rezervaci v USA, která pokrývá podstatnou část státu Arizona a zasahuje do Nového Mexika a Utahu. Po skupině Čerokí jsou druhou nejpočetnější indiánskou komunitou v USA, hlásí se k nim na 300 000 členů. Jejich kmen patří stejně jako Apači k athabaské jazykové skupině a pochází ze severozápadní části Kanady a Aljašky. Na horký jihozápad přišli před 500–600 lety, patrně v důsledku ochlazování planety a příchodu malé doby ledové. Původní lovecké a sběračské skupiny se od pueblanských indiánů naučily pěstování plodin a řadě dalších dovedností jako hrnčířství a košíkářství. Později Navahové získali obchodem se Španěly dobytek, především ovce a kozy, a začali se s velkou vervou věnovat pastevectví. Stejně jako Apači však měli velkou zálibu v nájezdech na své sousedy, především do nedalekého Mexika, kde kradli koně, dobytek a často i ženy. Mexičané spolu s místními indiány nájezdy opláceli a v rámci „trestných výprav“ zase odebírali dobytek a ženy Navahům...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2015

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace