PŘIPRAVUJEME: Hodonínsko

Templářská tradice v Čejkovicích

Do centra obce se sleze co nejvíce mladých, ale i postarších statných chlapů, zavdají si po pohárku dobrého vína, zaujmou své místo u „nůžek“, kterými se mája staví, a zaberou z plných sil. Mája se musí hlídat až do ranních hodin - vydrží jen nejodvážnější. Jejich úkol je jasný, do rána počítat hvězdy, zmarnit co nejvíce lahví vína, a pokud to bude nutné, celým svým tělem bránit máju před možnými útoky přespolních chas...

Země světa - Hodonínsko - Teplářské sklepy ČejkoviceOsobité líčení z pozvánky na loňské krojované hody jasně napovídá, že vinařství hraje v životě Čejkovic velkou roli. V roce 1936 pod příznačným heslem „Co jednomu těžko, všem snadno a lehce“ a se stokorunovým vkladem založili čejkovičtí vinaři Jihomoravské vinařsko-ovocnické družstvo. Členský podíl si koupilo víc než sto vinařů a do konce roku se jejich počet ještě o polovinu zvýšil. Ke společné práci je stmelila nejen snaha vyrábět a prodávat víno, ale také ušlechtilá myšlenka šířit vinohradnickou vzdělanost a navzájem si pomáhat při zakládání nových vinic. Vinaři tehdy v Čejkovicích a okolí vysazovali nové vinohrady ve velkém. Od členství ve vinařském družstvu tak rovněž očekávali jistotu odbytu. Družstvo přežilo druhou světovou válku, dobu socialistického hospodaření i privatizaci a v roce 1992 získalo název Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo. Sdružuje přes 350 vinařů z Čejkovicka, z nichž mnozí jsou potomky zakladatelů z 30. let. Svým názvem se hlásí k templářům, kteří stáli u zrodu vinařství v Čejkovicích. Příslušníci tajemného rytířského řádu se zde usadili ve 30. letech 13. stol. Na místě dnešního zámku vystavěli opevněné sídlo neboli komendu, z níž řídili region jižní Moravy, část severního Rakouska a část západního Slovenska. Vysázeli vinice, a tak vtiskli krajině charakter vinařského kraje. Jeho středem se staly rozsáhlé vinné sklepy, jež svou velikostí neměly na našem území obdoby.
Jedinečný krajinný ráz přetrvává do dnešní doby. Čejkovice leží v srdci vinařské oblasti Morava, ve Velkopavlovické podoblasti, a rozlohou vinic ve svém katastru patří do pětice největších vinařských obcí v České republice. Vinice jsou rozděleny do 10 viničních tratí, z nichž nejznámější jsou Stará hora, Šatrapky, Odměry či názvem výjimečná Niva hrbatá. V roce 1312 byl řád templářů zrušen a Čejkovice připadly králi, načež se brzy dostaly do rukou pánů z Lipé. Po nich se vystřídalo několik dalších vlastníků a v roce 1624 přešel majetek na řád tovaryšstva Ježíšova...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2018

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace