PŘIPRAVUJEME: Hodonínsko

Hodonínsko, rozkvetlá louka Slovácka

Těžko budete hledat kraj tak pestrý, jako je Slovácko. Kraj, skládající se z mozaiky, jejíž každá část je ve svých folklorních tradicích jedinečná. Charakter krajiny, historický vývoj i geografické umístění se projevují v mluvě, v krojích, písních a tancích, lidové architektuře i v tradičních událostech. Na hodonínském Slovácku se pak barvy folkloru střídají ještě pestřeji než v jiných částech jihovýchodní Moravy. Je to dáno tím, že v sobě sdružuje několik různorodých oblastí. Nejsou to ale oblasti vyhraněné a jednotlivé zvyky a tradice zde přirozeně přecházejí z jedné oblasti do druhé...

Země světa - Slovácko - folklorNejjižnější, a proto nejvíce prosluněnou částí Hodonínska je Podluží. Jeho název vychází z vyskytujícího se množství stojatý vod, „luží“.

Malovaný kraj

Podluží se ale také nazývá „malovaným krajem“, kde se od nepaměti zdobí žudra stavení pestrými ornamenty a malérečky přidávají částem krojů typické znaky. Každý z namalovaných motivů něco představuje, najdeme zde např. tulipán, granátové jablko nebo srdíčko. Přestože zdobení i samotné kroje vycházejí z historických tradic, obecně dochází během desetiletí k jejich vývoji a některé části kroje dokonce zcela zanikly. Slavnostní kroj nosí většinou jen svobodné dívky a mládenci, ten všední pouze ženy starší osmdesáti let.
Nedělitelnou součástí místních tradic jsou hodovní tance, které ale pro svoji jedinečnost doznaly změn minimálních. Prvním z nich je mužský skočný tanec „hošije“, při němž dívky vytvoří kruh, mládenec předzpívává „hošijovou“ píseň a pak vyskakuje nahoru. Následuje „vrtěná“ a k charakteristickým kolovým tancům patří i „třasák“, při kterém se ve volnějším tempu polky natřásá celé tělo...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2018

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace