Havaj

Divočina v oceánu

Havajská příroda je unikátní, ale zároveň nesmírně křehká. S příchodem člověka a zavlečením řady druhů rostlin a živočichů se počet těch původních začal zmenšovat. Nejrapidnější úbytek nastal během posledních dvou století, kdy vlivem intenzivního využívání přírodních zdrojů došlo k likvidaci místních biotopů a vymizení více než 250 živočišných a rostlinných druhů. Mnohé z těch, co přežily, jsou na seznamu ohrožených. S rozvojem turistiky a růstem počtu obyvatel je ochrana zbytků havajské divočiny stále velmi aktuálním a citlivým tématem. Přesto tu zůstává jeden biotop, který je činností člověka dotčený relativně málo. Jeho štěstí spočívá v jeho velikosti. Sahá, kam až oko dohlédne, a pak ještě mnohem dál za obzor...

.

kategorie: 8 - 2013 - Havaj

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace