5 - 2009 Francie - památky UNESCO

Carcassonne, město z pohádek

Jihofrancouzské město Carcassonne, rozložené na temeni protáhlého pahorku nad řekou Aude, připomíná svými mohutnými hradbami, věžemi a branami s padacími mosty spíše ilustraci vystřiženou z pohádkové knížky než reálné panorama města na začátku 21. století. Snad už jen pestře odění rytíři cválající po starém mostě přes řeku, případně tu a tam nějaký ten nenasytný drak, mohli by doplňovat onu neskutečnou scenerii. Dlužno však podotknout, že úchvatný pohled, jenž nepřipraveným návštěvníkům doslova „bere dech“, je do jisté míry dílem památkové péče a záchrany gotického města v 19. století...

.

Dnešní Carcassonne se dělí na dvě části: na tzv. Cité, čili samo „město“ na zmíněném pahorku, a na dnes daleko větší Ville Basse, tedy „dolní město“ na opačné straně řeky, které se v moderní době stalo hospodářským a správním centrem městského celku o více jak 40 tisících obyvatel.

Nejstarší osídlení pahorku lze spojovat s keltským oppidem založeným už někdy v 6. stol. př. n. l. V roce 122 př. n. l. je ovládli Římané a později opevnili jako svou základnu. Její název Colonia Julia Carcaso přežívá ve jménu města dodnes, stejně jako základní rozvrh a půdorys celku, jejž Římané během staletí vybudovali. Není divu, vždyť zde vládli více jak 500 let! Kromě samotného hradu, který postavili na keltských pozůstatcích už v 1. stol. př. n. l., to bylo především opevnění města, provedené v neklidných dobách 3. a 4. století: mohutná hradba se třiceti věžemi a čtyřmi branami střežícími přístup do města, víceméně zachovaná a tvořící vnitřní pás opevnění pozdějšího středověkého systému...

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa

č. 5/2009

Další informace o Francii naleznet zde:

www.sopka.cz

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace