2 - 2008 Francie Rhona-Alpy

Metropole nugátu

Když byla před čtyřiceti lety dokončena Sluneční dálnice, jak se přezdívá autostrádě A7 spojující Lyon s Marseille, pro město Montélimar to znamenalo malou ekonomickou katastrofu, náhlý ústup z výsluní, na němž se dlouhou dobu vyhřívalo. Dálnice se městu vyhnula, a tak tisícům řidičů, kteří tudy dříve projížděli a po kilech nakupovali zdejší proslulý nugát, nyní Montélimar nestál za zajížďku. Ačkoliv na tom někteří také byli škodní – na dlouhé cestě k moři či zpět prý nugát spolehlivě umlčel v autě se nudící a otravující ratolesti. Ale po pořádku…

Město Montélimar proslavil především jeho nugát

Je prokázáno, že místo, kde se nyní rozkládá druhé největší město departementu Drôme, bylo osídleno již v keltských dobách. Jeho nejstarší známé pojmenování ale pochází od Římanů, kteří své osadě říkali Acumum. Mnohem později, v 11. století, připadlo Acumum jako součást Burgundského království Svaté říši římské. V té době zde byl vystavěn hrad, jenž se později stal majetkem rodiny Adhémar de Monteil. Ta předala hradu své první jméno Adhémar, zatímco z celého rodového jména se vyvinul název města: Montilium Adhimari a z něj pak současný Montélimar. Během tzv. babylonského zajetí církve, kdy papežové sídlili v Avignonu, se hrad ocitnul v jejich držení a setrval v něm až do poloviny 15. století…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2008

Další informace o Francii naleznet zde: www.sopka.cz

Pavel Šust

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace