Flandry

René Magritte

Kdybychom měli vyjmenovat největší belgické malíře 20. století, patřil by k nim bezpochyby, kromě Jamese Ensora a Paula Delvauxe, též tichý a tajemný básník surrealismu – René Magritte...

.

Hovořit o surrealismu právě v Belgii je celkem přirozené, vždyť Brusel meziválečných let patřil k hlavním metropolím tohoto směru a většina moderních umělců se s ním tak či onak musela vyrovnávat. U Magritta však šlo i o cosi osudového – jako třináctiletý chlapec byl vystaven hrůznému, až snově neskutečnému zážitku, když viděl svoji utonulou matku, tak, jak po několika týdnech pohřešování byla vylovena z řeky Sambre. Pohled na ni, s noční košilí přehrnutou přes hlavu, jej pronásledoval asi až do konce života a procházel celou jeho tvorbou. Sám o sobě by však k zformování umělce nestačil. Už jako malý chlapec projevoval Magritte velké výtvarné nadání a od 12 let se mu dostávalo průpravy v základech kresby a malby...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2010

kategorie: 3 - 2010 Flandry

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace