Drážďany

Florencie na Labi

Množství architektonicky cenných staveb i uměleckých pokladů v četných sbírkách inspirovalo básníka a filozofa Johanna Gottfrieda von Herder, aby v jednom ze svých pozdních děl přirovnal v roce 1802 Drážďany k metropoli Toskánska. Označení saského hlavního města jako „Florencie na Labi“ či „Florencie severu“ je dodnes výtečnou obchodní značkou, která ho propaguje na turistickém trhu...

.

Od roku 1978 je Florencie dokonce jedním z oficiálních partnerských měst Drážďan. Jeden z velkých budovatelů města, kurfiřt a král August Silný, byl však zahleděn kousek jinam – jeho vzorem byly Benátky, Labe se mělo v jeho představách změnit v nový Canal Grande lemovaný výstavnými paláci a chrámy. Ale na přirovnání nakonec až tolik nezáleží – podstatné je město samo.
Pravý břeh Labe má přímo v centru Drážďan zvláštní charakter – je to jedna velká odpočinková a zároveň také protipovodňová zóna. Labské louky se s výjimkou centrální části levého břehu, kde je Brühlova terasa a kousek dál po proudu za Augustovým mostem Nová terasa, táhnou podél řeky celým městem. Při velké vodě poskytují dost nezastavěného prostoru, kam se může řeka rozlít, aniž by škodila, i když stoletá voda v roce 2002 ukázala, že ani to nemusí vždycky stačit...

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2011

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace