Apulie

Dolní Rakousko

Wachau – Alles Marille!

Oblast osídlená od nepaměti, téměř 150 let turisticky navštěvovaná, a přitom pořád tak trochu „Geheimtipp“ – tajný tip. To je Wachau, asi 30 km dlouhý úsek dunajského údolí od Melku po Kremži, od roku 2000 zapsaný na seznamu Světového dědictví UNESCO...

Údolí WachauPoprvé jsem Wachau (přízvuk je na druhé slabice) navštívila na samém začátku 90. let – a od té doby tenhle kraj miluji. Tehdejší chargé dʼaffaires československého velvyslanectví ve Vídni tam vzal na výlet nejen mne, mou sestru a naši maminku, ale také svou dceru a zároveň naši „velvyslaneckou“ kamarádku Adelu Banášovou. Fotky, které jsme toho dne pořídili, mám dodnes vystaveny jako kuriozity.
V této oblasti se našly jedny z nejstarších stop moderního člověka v Evropě – Willendorfská venuše a Galgenberská venuše, která je druhou nejstarší figurkou svého typu na celém světě. Později bylo Wachau součástí římské říše, konkrétně její provincie Noricum, a to až do konce 5. stol. Mohutně plynoucí Dunaj tehdy tvořil severní hranici impéria.
Ve středověku ovládal oblast rod Kuenringů. I dnes se do oné doby můžete přenést, když navštívíte středověké městečko Dürnstein, proslavené především zříceninou stejnojmenného hradu, kde byl v letech 1192–1193 potupně vězněn anglický král Richard Lví srdce. Kuenringové byli vládci se smíšenou pověstí. Zatímco Azzo nebo Hadmar II. se zasloužili o rozvoj oblasti, Hadmar III. a jeho bratr Heinrich I. zůstanou v historii navždy zapsáni jako „psi z Kuenringu“, loupežní rytíři, kteří ze svých hradů kontrolovali hlavní obchodní cestu do Vídně – tok Dunaje...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2015

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace