Český ráj

Ve světě skalních měst

Jednou z nejnovějších forem územní ochrany jsou geoparky, zaváděné ve světě prakticky teprve od začátku nynějšího století. Česká republika se k této koncepci přihlásila v roce 2005, když byl do evropské sítě geoparků organizace UNESCO přijat Geopark Český ráj. Jak předesílá již jeho název, s atraktivnějším příspěvkem jsme do mezinárodního společenství vstoupit nemohli...

.

U nás doma ale samotný pojem geopark ještě nemáme moc zažitý, nemalé části veřejnosti dosud vůbec nic neříká, a tak by snad mohlo být užitečné nejprve alespoň krátce připomenout, jaká je jeho charakteristika. Geopark by měl být jasně vymezeným územím, v němž se vyskytují lokality mimořádného významu z hlediska geologických i fyzicko-geografických věd, kde však zároveň krajina vykazuje nezpochybnitelné estetické hodnoty a kde jsou rovněž přítomny lokality zajímavé z kulturně-historického hlediska. Toto území musí být přitažlivé pro turistický ruch, a přitom musí mít dostatečnou rozlohu, aby umožnilo jeho udržitelný rozvoj a současně bylo schopno zajistit udržitelný rozvoj sebe samého. Při všech aktivitách se klade velký důraz na ochranu přírodního prostředí a na vzdělávací programy jak pro návštěvníky, tak i pro domácí obyvatelstvo. Snahou je také nenechat zaniknout tradiční aktivity a řemesla. V podstatě jde o snahu ochránit určité jedinečné území nejen cestou pouhých restrikcí, ale tím, že se pokud možno co nejvíce maximalizuje soulad mezi civilizační a přírodní složkou jeho prostředí

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2011

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace