Český ráj

Kousek zlata

Předem varuji – řeč nebude o drahých kovech. Vypravíme se, byť jen na kratičký úsek, na cestu, jež nese hrdé jméno Zlatá stezka Českého ráje. Blyštivý přívlastek zdůrazňuje, že právě ona zavede turistu k místům nejkrásnějším, lokalitám nejproslulejším a památkám nejvzácnějším...

.

Zlato a ráj – to spojení zní tak lákavě! A nejen zní, ono opravdu stojí za to ho vidět, prochodit a procítit. „A jsou-li Šumava, Krkonoše a vůbec celá česká země skutečným rájem, …, tož jest turnovská krajina nejkrásnějším jeho oddílem, neboť v ní nahromaděno je těch přírodních skvostů nejvíce. … Turnovské okolí zasluhuje také v pravém slova smyslu názvu Český ráj.“ Obdivná slova vtělil tehdy teprve třiadvacetiletý Václav Durych, otec známého katolického spisovatele Jaroslava Durycha, do předmluvy ke knize svých „cestopisných kreseb“ Z Českého ráje, kterou vydal nákladem vlastním v roce 1886. Byl to zřejmě on, kdo v tomto faktograficky velmi podrobném průvodci poprvé „kodifikoval“ jméno Český ráj, jež se od počátku 70. let 19. stol. začalo šířit z převážně intelektuálně-uměleckého okruhu návštěvníků lázní v Sedmihorkách, nadšených krásami okolního kraje. Zlatá stezka má historii trochu mladší, ale zase známe přesný okamžik jejího zrodu – stalo se tak v roce 1937 a rodičem byl Klub českých turistů. Tehdy došlo k tomu, že byly vybrány úseky již existujících turistických cest a spojeny v jednu dlouhou, červeně vyznačenou trasu klikatící se mezi nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími místy Českého ráje. Přesný průběh i délka se během desetiletí trochu měnily, podstata zůstala táž – více než 100 km z Mnichova Hradiště (nebo chcete-li, už z Mladé Boleslavi) do Jičína nebo naopak, na směru v tomto případě vůbec nezáleží...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2011

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace