Český ráj

Hrad pevný jako kost

Dal-li Josef Pekař své Knize o Kosti podtitul „Kus české historie“ a vyznává-li se v předmluvě, že „tu Kost, která je nejzachovalejší a nejmonumentálnější hradní pevností Českého ráje a malebností polohy své má málo sobě rovných v království, měl jsem blouznivě rád od studentských let“, je tím řečeno prakticky vše. V časopise ale nemůže zůstat několik bílých stran, a tak nezbývá, než pravdy dosahující svou jednoduchostí maximální účinnosti doplnit vybranými podrobnostmi a věřit, že podstata zůstane nerozmělněna...

.

Začít můžeme onou polohou, která je kromě malebné též ojedinělou. Pod nepříliš vysokou pískovcovou skalou, na níž Kost (6/5) stojí, sbíhají se hned tři údolí, všechna vytvořená drobnými vodními toky. Z jihu sem ústí nejmalebnější z nich, které si svou krásou vůbec nezaslouží slzavé jméno Plakánek (19/1–4). Hrůzyplných historek o jeho vzniku existuje několik, reálně za ně zřejmě mohl kouř z milířů, který tu kdysi vanul nad potokem Klenicí a každého spolehlivě rozplakal. Zhruba v polovině „hlavního“ Plakánku z něj podél Veseckého potoka odbočuje Vesecký Plakánek (19/5–8). Po cestě, kterou čeká rekonstrukce a jež zatím po každém dešti připomíná kaliště černé zvěře, se jím dojde až do Vesce u Sobotky (19/9). Za příkoří utrpěná cestou se obec turistovi bohatě odmění – v jedné z nejkrásnějších vsí Českého ráje člověk neví, kterou roubenku má obdivovat dřív...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2011

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace