7 - 2009 Českobudějovicko

Zlatá Koruna

Původně to byla Sancta Spinea Corona, Svatá Trnová Koruna, neboť u jejího založení figurovala prý relikvie trnu z Kristovy mučednické koruny. Už po pár desítkách let se však cisterciácký klášter sevřený v úzkém meandru Vltavy mezi Krumlovem a Budějovicemi začal nazývat jinak – ať už podle jeho bohatství nebo podle toho, že trn byl zasazen do zlata, objevila se Zlatá Koruna...

 

.

Založení kláštera mohlo být ve středověku činem hluboce zbožným, ale také pragmaticky politickým. Na zrod zlatokorunského kláštera můžeme pohlížet z obou těchto úhlů. Jak praví legenda, český král Přemysl Otakar II. v roce 1260 před bitvou u Kressenbrunnu slíbil, že v případě svého úspěchu nechá založit klášter. Dvanáctý červenec onoho roku se pak zapsal do dějin jako den slavného Přemyslova vítězství nad uherským králem Bélou IV., které rozhodlo druhou česko-uherskou válku. Důvod ke splnění slibu byl na světě…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2008

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace