7 - 2009 Českobudějovicko

Vyšebrodský klášter

Ora et labora, modli se a pracuj – původní benediktinské heslo převzali cisterciáci v době, kdy u benediktinů prý již nedocházelo svého naplnění. Po tři čtvrti tisíciletí se vznáší i nad Vyšším Brodem a dodává oduševnělý rozměr jeho světské tváři...

.

Letos 1. června tomu bylo přesně 750 let, kdy proběhl zakládací akt, jímž Vok I. z Rožmberka věnoval půdu pro vznik cisterciáckého kláštera a zároveň mu zaručil trvalou materiální podporu. Stalo se tak poblíž malé tržní osady s německy mluvícím obyvatelstvem, která se rozkládala na kupecké stezce při dnes již neexistujícím brodu přes Vltavu a které se podle něj říkalo Hohenfurt, později česky Vyšší Brod. Podle legendy, poprvé zmiňované v 1. polovině 17. století, Vokovi kdysi hrozilo utonutí, když přejížděl na koni rozvodněnou Vltavu…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2008

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace