Česko - technické památky

Ztepilé krasavice

Údaje o tom, kolik u nás existuje rozhleden, se různí, nejčastěji se ale pohybují v rozmezí od tří set padesáti do čtyř set padesáti – samozřejmě záleží, co vše se v daném případě počítá, zda i rozhledny nepřístupné, pobořené apod. Ať tak anebo jinak, jisté je, že vzhledem k velikosti území nás každý takový počet řadí mezi světové velmoci a za to můžeme děkovat zejména dvěma vlnám výstavby vyhlídkových objektů. Tu první vzedmul na přelomu 19. a 20. století ohromný rozvoj turistiky, zatímco druhou zvedlo o sto let později překotné budování celulárních sítí telefonních operátorů. A přestože sítě už mají několik let víceméně definitivu, nové rozhledny nadále utěšeně přibývají i bez symbiózy se stožáry vysílačů...

.

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace