Bodamské jezero

Bodamské jezero

O Bodamském jezeře coby přírodním útvaru se toho u nás z většiny médií moc nedozvíme, nejčastěji jen to, že je druhým plošně největším alpským jezerem, že se rozlévá na hranici tří států, protéká jím veletok Rýn a dále ještě, že za svůj vznik vděčí ledovci. Takhle stručné curriculum vitae si ale jezero nezaslouží, je to neadekvátní jeho velikosti i významu. Více pozornosti by se mu slušelo věnovat třeba už jen kvůli jeho zajímavému a svým způsobem modelovému vývoji...

Bodamské jezeroBodamské jezero se německy nazývá Bodensee, což je název, jehož původní verzi lze dohledat v písemných zmínkách z 9. stol. S velkou pravděpodobností byl odvozen od názvu místa při břehu severozápadního konce jezera, kde se dnes rozkládá obec Bodman a kde v raném středověku stála královská falc. Mnohem mladšího původu je název Kostnické jezero, který se od 15. stol. používá zejména v zemích evropského jihu. Za povšimnutí však stojí nejstarší známá pojmenování Lacus Venetus a Lacus Acronius, datovaná do 1. pol. 1. stol. Pocházejí od Římanů, kteří striktně rozlišovali, že vlastně jde o jezera dvě. Toto rozlišení existuje i dnes, ale jaksi až v druhém plánu, dostaneme se k němu teprve při pohledu do podrobnější mapy.
Bodamské jezero je tedy tvořeno jezery Horním (Obersee) a Dolním (Untersee), které propojuje krátký úsek Rýna zvaný Seerhein. Horní jezero je mnohem větší, z úhrnné rozlohy jezerní hladiny 571 km2 zabírá téměř 89 %, a rovněž mnohem hlubší. Největší hloubka celého Bodensee 251 m byla naměřena poblíž spojnice měst Friedrichshafen a Romanshorn, kde je jezero také nejširší – protější břehy tu dělí čtrnáctikilometrová vzdálenost. A když už jsme se dotkli čísel, ještě chvíli u nich vydržme. Délka pobřežní linie měří 273 km, z čehož připadá na Německo 173 km, na Švýcarsko 72 km a na Rakousko 28 km. Odlišné pořadí těchto zemí pak dostaneme, zaměříme-li se na velikost povodí. Z jeho celkové plochy 11 500 km2, která pro představu odpovídá rozloze našeho Středočeského kraje, leží skoro polovina na území Švýcarska (48 %). V tomto švýcarskému podílu je započítáno i Lichtenštejnsko a také malé povodí přehradní nádrže Lago di Lei, zasahující do Itálie. To je svým způsobem kuriozitou, jelikož se jedná o jedinou část italského území, odkud odtéká voda do Severního moře...

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace