Bodamské jezero

Městečko jako z pohádky

Zastavil se tu čas? Stačí jen trochu přivřít oči... Pestrobarevný trh s cizokrajným zbožím, určitě nechybějí ani kejklíři, blahobytní měšťané si pyšně vykračují, koňská kopyta klapou po dláždění, povozy hrkají a skřípou. Kolem výstavné domy, často s hrázděnými horními patry, a stejně jako velkolepá radnice zdobené malbami na fasádách. K dokonalé iluzi tu chybí jen málo. Historické centrum městečka Stein am Rhein jako by právě vystoupilo ze středověku nebo z nějaké pohádky...

Bodamské jezero - Stein am ReinSpolečně s Murtenem na jihozápadě země je Stein am Rhein nejlépe zachovalým malým středověkým městem ve Švýcarsku. Kromě historických památek je zajímavý i svou polohou. Rozkládá se na obou březích Rýna. Větší část městečka, které má asi 3500 obyvatel, leží včetně historického jádra na pravém, severním břehu pod kopcem, na němž stojí hrad Hohenklingen. Ten byl postaven už kolem roku 1100, nikdy nebyl dobyt a již od roku 1457 patří městu – dnes je v něm restaurace. Menší část města na levém břehu se označuje „Vor der Brugg“. Právě tam musíme hledat počátky místního osídlení – už v 1. stol. tam totiž vznikla římská osada Tasgetium, doplněná za císaře Diokleciána kolem roku 300 stejnojmennou pevností k ochraně kamenného mostu přes Rýn. Sporé zbytky jejích hradeb jsou k vidění na návrší za kostelem sv. Jana (St. Johann auf Burg), rovněž pamětníka dávných časů. Jde o vůbec nejstarší kostel v kantonu Schaffhausen, poprvé zmiňovaný již roku 799, ale podle archeologických vykopávek evidentně starší. V jeho chóru se dochovaly ve velmi dobrém stavu pozoruhodné gotické fresky z doby kolem roku 1420.
Dnešní most spojující obě části města pochází teprve ze 70. let minulého století, ale geograficky je velmi důležitý. Byl stanoven za hranici mezi západním koncem jezera Untersee a začátkem Vysokého Rýna (Hochrhein). Pár stovek metrů od mostu proti proudu leží v jezeře tři ostrůvky pojmenované podle největšího z nich Werd. Na něm stojí maličký klášter, zasvěcený svému legendárnímu zakladateli Otmarovi, známému především jako zakladatel a první opat kláštera St. Gallen, který sem byl poslán do vyhnanství. Dodnes je funkční, patří františkánům, kterých tu žije v prostých podmínkách pět či šest. Z jižního břehu vede na ostrov dřevěná lávka, část ostrova společně s klášterní kaplí je volně přístupná návštěvníkům...

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace