Bodamské jezero

Zlato Rýna a metropole koncilu

Bloumat pitoreskními uličkami města, slunit se a lelkovat na louce přímo u jezera, na cyklostezkách poznávat okolí, objevovat vzácné památky a cenné muzejní sbírky, procházet se po nábřeží kolem přístavu s nádechem jižanského šarmu, zažít typický švábsko- -alemanský masopust, atmosféru Slavnosti jezerní noci vždy druhou sobotu v srpnu nebo romantické vánoční trhy včetně panoramatického ledového baru na vánoční lodi. Kostnice, dynamická univerzitní metropole regionu čtyř zemí s malebným okolím je příkladem symbiózy tradice a moderny, symbiózy přírody, bohaté historie, obchodu, atraktivní kultury i špičkové vědy a výzkumu...

Bodamské jezero - KostniceKostnice, největší město u Bodamského jezera s přibližně 82 000 obyvateli, nese jméno po římském císaři Constantiovi, i když není zcela jisté, zda I. nebo II. toho jména. Jako jedno z mála německých měst nebyla zničena za 2. sv. války, a to díky bezprostřední blízkosti švýcarského Kreuzlingenu. V jejích uličkách se tísní úzké hrázděné domy vedle velkých nazdobených barokních paláců. Přízemí často patří útulným kavárničkám, antikvariátům či stylovým obchůdkům. Mnoho obdivovaných historických budov a míst nese poetické názvy, ať už je to například bývalý hotel U Zlatého orla, v současnosti bankovní a administrativní budova, kde kdysi nocoval básník J. W. Goethe či císař Napoleon III., nebo Dům U vlka na náměstí Markstätte, který má jedinou rokokovou fasádu ve městě. Na stejném náměstí stojí také Císařská kašna z let 1896–1897. Bronzový tříhlavý páv se třemi papežskými tiárami, karikující papežské schizma před více než 600 lety, a portréty čtyř německých císařů pocházejí z roku 1990 a vznikly v dílně známého německé sochaře Gernota Rumpfa a jeho manželky Barbary. Nedaleko odtud najdeme i radnici, jejíž průčelí zdobí nádherné fresky z roku 1594. Ze středově- kého městského opevnění se dochovaly tři brány s věžemi – na jižní straně Schnetztor ze 14. stol. s dochovanou hrázděnou fasádou, která dnes tvoří vstup do Husovy ulice, na severu nejstarší Rýnská z doby kolem roku 1200, jež chránila stře- dověký most, a na severozápadě Prašná věž, jejíž část se využívala jako městské vězení.
Když už se zdá, že se v labyrintu úzkých uliček docela ztratíte, otevře se před vámi najednou ná- městí, kde se do nebe tyčí vysoká šedá věž jedné z dominant Kostnice, její katedrály neboli Münsteru. Románská sloupová trojlodní bazilika Matky Boží byla vysvěcena v roce 1089. Prošla několika přestavbami, svou dnešní podobu získala v roce 1853, kdy byla špička její věže přestavěna v novogotickém stylu. Právě v této katedrále jednalo církevní plénum, které odsoudilo mistra Jana Husa k upálení na hranici...

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace