Bodamské jezero

Klášterní ostrov Reichenau

Velká vodní plocha, která vypadá jako kousek nebe, zarámována do země, aby posloužila Bohu jako zrcadlo. Tak počátkem 19. stol. popsal Bodamské jezero francouzský klasik Alexandre Dumas. Jednou „tečkou“ v německém „Jižním moři“ je úrodná krajina posetá vinicemi, parky, kvetoucími zahradami s řebříčkem i mátou. Ostrov, kde se za prastarými klášterními zdmi psaly dějiny. Reichenau. Insula felix, Šťastný ostrov...

Bodamské jezero - ReichenauNa počátku to však nebyl ostrov ani šťastný, ani bohatý, nýbrž spíše prokletý. Soudobý idylický voňavý obrázek se rozhodně nenaskytl biskupovi Pirminovi a jeho 40 bratrům ve víře, když se s cílem založit klášter a šířit křesťanství odvážili v roce 724 připlout na teh- dy ještě neobydlený ostrov. Našli tam, jak praví legenda, prý jen houští a příšernou havěť, jejíž kletba řádila tři dny a tři noci. Zřejmě proto bývá zakladatel tamního prvního kláštera benediktinů zobrazován nejenom jako biskup s berlou, mitrou a v ponti kálním oděvu s pluviálem, ale také jako světec, kterému se podařilo vyhnat z ostrova jedovaté hady a žáby. V této roli byl zvěčněn také na okenní malbě v chrámu sv. Marie a sv. Marka (krátce zvaném Münster), katolickém farním kostele v Reichanau-Mittelzell, který se tyčí na místě někdejšího klášterního kostela.
Od příchodu Pirmina začal ostrov v západní části Bodamského jezera prožívat neuvěřitelný rozmach. Sám Pirmin, který na Reichenau přijel podle všeho z francouzského Meaux nedaleko od Paříže, tam ale setrval pouhé tři roky, neboť stouplo napětí mezi Franky (podporovatelem Pirmina byl vlivný Karel Martell) a Alemany. Biskup proto odjel do Alsaska a na různých místech zakládal další kláštery. Zemřel 3. listopadu 753 a byl pohřben ve falckém Hornbachu. Když byl s nástupem reformace tamní klášter zrušen, byly jeho ostatky v roce 1587 převezeny do rakouského Innsbrucku, kde spočinuly v jezuitském kostele a sv. Pirmin se stal jedním z patronů města...

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace