10 - 2009 Berlín

Židovská paměť Berlína

Židé přišli do Evropy poprvé s římskými legiemi po roce 321, kdy císař Konstantin vydal svůj edikt o náboženské toleranci. Usadili se postupně v četných městech a ani Berlín nebyl výjimkou. Pátrání po zdejších židovských stopách je nezbytně ovlivněno dějinami 20. století – vždyť právě zde bylo centrum zrůdné ideologie, která chtěla Židy vymazat z povrchu zemského...

.

První písemná zmínka o Židech na území dnešního Berlína pochází z roku 1295. Stejně jako jinde v Evropě, ani tady neměli zrovna na růžích ustláno – nebyla jim povolena jakákoli integrace s většinovým obyvatelstvem, nesměli být přijímáni do cechů. Jediné, co směli, bylo půjčovat peníze na úrok, což bylo křesťanům zapovězeno jako nemravné. Přitom bez peněžních půjček se hospodářství ani tehdy neobešlo. To dobře věděla venkovská šlechta, která Židy po vyhnání z měst ráda přijímala na svých panstvích; tito Hofjuden pak pomáhali šlechtě financovat nákladný život. Po opakovaných vyhoštěních se Židé natrvalo v Berlíně usídlili teprve roku 1671, kdy „Velký kurfiřt“ udělil 50 rodinám vyhnaným z Vídně azyl na 20 let...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2009

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace