4 - 2009 Anglie 2

Fens, kraj pod vodou

Před deseti tisíci lety se řeky východní Anglie vlévaly do Rýna. Když doba ledová skončila, moře se zvedlo, od kontinentální Evropy oddělilo britské ostrovy a na jejich východním cípu zaplavilo rozlehlé lesy. Stromy popadaly do hnijící vegetace, uhynuly a přeměnily se v bohatou rašelinnou půdu. Patří k nejkvalitnějším v Evropě, lidé o ni ale stále musí bojovat...

.

 

Kraj nazývaný Fens neboli Slatiny obklopuje mělkou zátoku Wash. Pás země široký od třiceti do padesáti kilometrů ohraničuje ve vnitrozemí přibližně spojnice měst Lincoln, Petersborough a Cambridge. Je to kolem tří a půl tisíce čtverečních kilometrů kvalitní černé půdy a spousta vody svázané do vodních toků, ale také nespoutaně se rozlévající do mělkých jezer, jejichž obrysy se mění podle množství sněhu a dešťových srážek. Když do východní Anglie přišli Římané, líčili Fens jako ohavnou nehostinnou krajinu s příšernými močály hrozitánské velikosti, často ponořenými do mlh. Jako první stavěli hráze proti záplavám, jež pravidelně sužovaly zdejší krajinu...

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2009
Další informace o Anglii naleznet zde: www.sopka.cz

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace